• Σύνδεσμοι
 • Επικοινωνία
 • Είσοδος
 • Εγγραφή
logo
Always added value
Two steps ahead
Innovated, integrated products and services
Led by highly skilled professionals
 • Ταυτότητα
 • Το όραμά μας
 • Ποιότητα
 • Ποιότητα

   

  Η εταιρεία έχει λάβει πιστοποίηση ISO 9001:2008 για «Παραγωγή επιγραμμικού (online) περιεχομένου, ανάπτυξη και διαχείριση διαδικτυακών πυλών.»

   

  Επίσης, η επιχείρηση έχει λάβει πιστοποίηση IQNet για τις ίδιες υπηρεσίες.

   

   

   

Iworld.com.gr © 2021
W3C Conformance
W3C Conformance